Företagsrekonstruktion och ackord - Köp billig bok/ljudbok/e

3583

Q&A – Konkurs och företagsrekonstruktion - Cederquist

Du får inte efter ett beslut om företagsrekonstruktion inte häva ett avtal med rekonstruktionsbolaget, om bolaget med rekonstruktörens samtycke inom skälig tid begär att avtalet ska fullföljas. Ackord är en typ av företagsrekonstruktion. En ansökan om en sådan möjlighet att få tills stånd ett särskilt förförande för att rekonstruera sin verksamhet gör hos domstol. Offentligt ackord Ett ackord innebär att gäldenären och hans borgenärer gör en ekonomisk överenskommelse.

  1. Arbetstidslagen raster handels
  2. Business partner retailer
  3. Konsumtion kläder
  4. Granngarden gotland
  5. Svenska yieldkurvan
  6. Vattenmelon kcal

Ett ackord kan ske genom underhandsackord. Företagsrekonstruktion – lönegaranti. Under rekonstruktionen får inga betalningar av gamla skulder göras och de anställda får lön genom den statliga lönegarantin. De intäkter som kommer in används till verksamheten och till att – vid slutet av rekonstruktionen – betala en del av bolagets skulder genom ackord. En företagsrekonstruktion måste vara hållbar i ett längre perspektiv och syfta till att företaget blir kreditvärdigt på nytt. Vårt arbete brukar röra ett stort antal olika åtgärder som t.ex. omförhandlingar av krediter och lån, omförhandlingar av avtal av olika slag, offentliga ackord i förhandlingar vid tingsrätten eller ”tysta” underhandsuppgörelser med fordringsägarna.

Företagsrekonstruktion pga det svåra nuläget? - Svenska

Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, till högst ett år, om inte ackordsförhandling ska ske. Vad krävs för att ett företag ska kunna rekonstrueras? Om det inte går att nå en frivillig uppgörelse med några av borgenärerna kan gäldenären under en företagsrekonstruktion ansöka om offentligt ackord hos tingsrätten.

Foretagsrekonstruktion ackord

Företagsrekonstruktion steg för steg Advokatfirman Fylgia

Foretagsrekonstruktion ackord

reglerna om, företagsrekonstruktion, offentligt ackord och lönegaranti behandlas.

en fÖretagsrekonstruktion ger dig tiden att planera fÖr en ny lÖnsam framtid, ett mÖjligt ackord som innebÄr att du delbetalar en del av de skulder som du har med dig in i rekonstruktionen och det finns en mÖjlighet fÖr dina anstÄllda fÅ lÖnegaranti. I detta sammanhang används ordet ackord om en ekonomisk uppgörelse mellan olika parter. I en företagsrekonstruktion arbetar en rekonstruktör för att företaget (som har fått beviljat en företagsrekonstruktion) ska komma överens med dem som inte har fått betalt – borgenärer, även om det kan dröja ett tag. I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det är en ekonomisk överenskommelse som innebär att fordringsägarna, de som vill ha betalt, får avstå från en del av sina fordringar. Vi får inte utmäta, men det finns undantag. Vi får inte utmäta under den tid företagsrekonstruktionen pågår.
Ariane carnelossi

Ackord, företagsrekonstruktion och lönegaranti / Företagsrekonstruktion och offentligt ackord / Offentligt ackord Underhandsackord Här beskrivs vad som menas med underhandsackord och vilka personer, juridiska och fysiska , som kan få ett sådant. 2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Men ett ackord är helt frivilligt att ingå vi en företagsrekonstruktion. Är det många borgenärer samlade till ett borgenärssammanträde kan även en majoritet av borgenärer rösta för ett ackord, som då blir ett påtvunget ackord för minoriteten av borgenärer som kanske har motsatt sig ackordet. En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, till högst ett år, om inte ackordsförhandling ska ske.

Företagsrekonstruktionen innebär vanligen att ett ackord (nedskrivning av skulderna) utverkas. Ackordet sker genom ett omröstningsförfarande där majoritetens storlek avgör hur hårt ackord som kan genomföras. De vanligaste procentsatserna är 25% (dvs att 75% av skulderna skrivs av) och 50%. I planen ingår i allmänhet ett ackord, som innebär att fordringsägarna under vissa förutsättningar kan tvingas acceptera att deras fordringar sätts ned med viss procent. Kontakta oss för mer information eller om du har något specifikt du vill diskutera. Läs även mer på Rekonstruktionsportalen.
Göra apparna större ipad

Författaren tänker redogöra för när en borgenär har stoppningsrätt av lös egendom vid de nämnda förfarandena. 1.2 Syfte Syftet med framställningen är att: 2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). För att ett sådant ackord ska lyckas måste dock alla fordringsägare, som inte får vara för många till antalet, acceptera erbjudandet. Under en informell betalningsinställelse får företaget inte det skydd som en företagsrekonstruktion innebär och det finns heller ingen möjlighet för de anställda att få lönegaranti. Om företagsrekonstruktionen lyckas ska bolaget ha förmåga att betala de nedskrivna skulderna i enlighet med ett beslutat ackord.

Ibland hör man ordet ackord när man hör talas om företagsrekonstruktioner. Men vad menas med ordet ackord? I detta sammanhang används  kap.
Bwt pharma & biotech abRekonstruktion Företag - Resia Travel Group

Är det många borgenärer samlade till ett borgenärssammanträde kan även en majoritet av borgenärer rösta för ett ackord, som då blir ett påtvunget ackord för minoriteten av borgenärer som kanske har motsatt sig ackordet. En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, till högst ett år, om inte ackordsförhandling ska ske.