Arbetsmiljö - LO

3617

Arbetsmiljö och säkerhet - Trafikverket

av ohälsa eller olycksfall i arbetet, och att även uppnå en god arbetsmiljö. Måendet påverkas till exempel av samtalston och bemötande, information och  Arbetsmiljö är ett brett begrepp och är allt det du omringas av när du arbetar. Din fysiska arbetsmiljö är till exempel dina arbetsredskap såväl som luft, ljud och ljus. Där ingår till exempel arbetsmiljöpolicy, rehabpolicy, stresshantering, alkohol och drogpolicy, ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågor, riskbedömningar,  Riskerna kan till exempel ha identifierats vid arbetsmiljöronder, enkätundersökningar eller medarbetarsamtal. Planen följs sedan upp, med  Exempel på identifierade riskkällor, risker och åtgärder — Detta kan tillämpas vid till exempel skiljning, märkning, veterinärbesök m.m.; En  Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Men alla medarbetare deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel rapportera risker och  Arbetstagaren har inte något formellt ansvar för arbetsmiljön men ska delta i arbetet för en bra arbetsmiljö genom att till exempel rapportera brister och risker till  Kartläggningen sker till exempel genom medarbetarsamtal, arbetsmiljörond, enkäter och Nacka kommuns övergripande policy för arbetsmiljö och samverkan. Det handlar till exempel om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, om smittrisker och om systematiskt arbetsmiljöarbete.

  1. Billerud danmark
  2. Första linjen

Följande områden kan vara lämpliga att ha med i en arbetsmiljöpolicy. 1. Uppfyllande av krav i lag och föreskrifter och i avtal, och följande av branschnormer (där sådana finns) 2. Eventuell företagshälsovård, och inriktningen av denna (förebyggande eller sjuk- och friskvård) 3.

Arbetsmiljömål för Högskolan 2017-2020 - Högskolan i Gävle

2.4 KOMMUNSTYRELSEN SKA: • genom sin personalavdelning årligen utvärdera och revidera arbetsmiljpolicyn, jämställdhetsplanen, drog- och alkoholpolicyn och planen mot kränkande särbehandling. Arbetsmiljöpolicyn kan innehålla allmänna målsättningar som handlar om arbetsmiljön, till exempel att man vill öka trivseln på jobbet och att de anställda ska få mer inflytande över arbetsuppgifterna.

Arbetsmiljopolicy exempel

Systematiskt arbetsmiljöarbete och behovet av utbildning

Arbetsmiljopolicy exempel

Godkänt av (sign.): Karin Persson. Arbetsmiljöpolicyn kan innehålla allmänna målsättningar som handlar om arbetsmiljön, till exempel att man vill öka trivseln på jobbet och att de anställda ska få  Föreskrifterna ska motverka psykisk ohälsa, stress, hot och våld på arbetsplatsen. För det andra är en arbetsmiljöpolicy en del av ett företags systematiska  Du vet väl att alla företag är skyldiga att ha en arbetsmiljöpolicy?

Det är också viktigt att policyn är väl genomarbetad och för-ankrad hos både ledningen och de anställda. Ett exempel på en arbetsmiljöpolicy finns på sidan 24. 8. GÖR EN UPPGIFTSFÖRDELNING Se till att uppgifterna i arbetsmiljöarbetet utförs av den eller dem som faktiskt kan påverka arbetssituationen. SMARTA mål i arbetsmiljöarbetet Nedan följer ett exempel på hur SMART-modellen kan användas i ett arbetsmiljösammanhang där man vill målstyra verksamheten till lägre sjukfrånvaro.
Svetskurs tig stockholm

1. Undersökning av verksamheten och olika arbetsmiljöfaktorer genom till exempel skyddsronder, individuella avstämningar med medarbetarna, utvecklingssamtal eller genom att göra mätningar av bullernivå och luftkvalitet 2. Bedömning av de risker som identifierats vid undersökningen. Med hjälp av en Arbetsmiljöpolicy för en säker och trevlig arbetsplats. En arbetsmiljöpolicy är ett av bolagets viktigaste dokument. Här struktureras på ett överskådligt sätt saker som arbetsförhållanden, medarbetares möjlighet till inflytande och regler som bidrar till ökad trivsel på jobbet.

Mallens innehåll. Mallen för arbetsmiljöpolicy är ett exempel på ett dokument  14 jan 2019 Policyn är en lokal tillämpning av Arbetsmiljöpolicy för Lunds uppföljning av handlingsplaner för arbetsmiljön är exempel på förebyggande. Exempel på Arbetsmiljöpolicy. En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för XYZ. Målsättningen med XYZ:s arbetsmiljöarbete är att skapa en  Waxö Omsorg har en klart uttalad arbetsmiljöpolicy, som väl anknyter till företagets till gemensamma personalaktiviteter utanför arbetet, till exempel friskvård,  9 nov 2016 När ni utformar en arbetsmiljöpolicy ägnar ni er åt det systematiska Till exempel att bullernivån ska reduceras till 20 procent under de  Arbetsmiljö Policy I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening genom att till exempel fartygsmotorernas förbränning och industriernas process optimeras i  03 Arbetsmiljöpolicy. Dokumentet framtaget av: Stina Ledare. Dokumentdatum: 2017-11-15.
Silex lediga jobb

Det handlar till exempel om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, om smittrisker och om systematiskt arbetsmiljöarbete. Lärarens arbetsmiljö i skolan, förskolan eller fritidshemmet ska vara anpassad så att det inte uppstår risker för olycksfall eller ohälsa. Känner du som är lärare  system för arbetsmiljö finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om systematiskt systematiska arbetsmiljöarbetet eller för till exempel arbete med. Arbetsmiljöpolicy enligt AFS 2001:01 och OHSAS 18001. Produkten förklarar kraven på en arbetsmiljöpolicy och innehåller ett antal exempel på  När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Här kan du som chef  Du hittar också ett exempel på personal- och arbetsmiljöhandbok som arbetats fram av HNS med hjälp av material ifrån Arbetsmiljöverket, Kommunal och LRF  Exempel på Arbetsmiljöpolicy.

Det är inte tillåtet att behandla någon medarbetare kränkande, till exempel genom handlingar eller kommentarer/yttringar som kan uppfattas som en kränkning  Arbetsmiljöpolicy · Integritetspolicy · Jämställdhetspolicy Dessa uppgifter kan till exempel utgöras av namn, adress, personnummer, postadress, e-postadress,   Arbetsmiljöpolicy. Uddevalla LBC AB Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer.
Gynekolog kungsholmen


Arbetsmiljö - Transportstyrelsen

Arbetsmiljö. På denna sida hittar du mer information om vad som gäller kring arbetsmiljö på en NCC arbetsplats. SMARTA mål i arbetsmiljöarbetet Nedan följer ett exempel på hur SMART-modellen kan användas i ett arbetsmiljösammanhang där man vill målstyra verksamheten till lägre sjukfrånvaro.