Universitetspedagogiska konferensen 2017 - Aurora - Umeå

85

Att växa som människa - doczz

utifrån tankar om barns lärande valde man att använda Blooms reviderade taxonomi som ett utvärderings- och utvecklingsverktyg. Pilotprojektet startade hösten 2016 och resultatet från pilotprojektet visade att pedagogerna upplevde den reviderade taxonomin som användningsbar men också mycket omfattande, tolkningsbar och tidskrävande. Blooms kunskapstaxonomi med några aktiva verb för lärandets resultat Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa Komma ihåg Förstå med egna ord Använda i den aktuella kontexten Ta isär komponenter för att förstå strukturen Bedömning genom kriterier Sammanställa nya mönster och strukturer Definiera Beskriva Nämna Välja Blooms reviderade taxonomi. Blooms taxonomi innehåller fyra kunskapsdimensioner, faktakunskap, konceptkunskap, procedurkunskap och metakognitiv kunskap som i sin tur har underavdelningar. I användningar av Blooms taxonomi används ofta en pyramid för att beskriva de olika nivåerna i kunskapsutvecklingen. Benjamin Bloom, pedagogisk psykolog vid universitetet i Chicago, konstruerade på 40-talet sin taxonomi (sitt klassificeringssystem) för att kunna kategorisera olika nivåer av abstraktion i lärandet. Detta för att hjälpa elever att utveckla sina förmågor att skaffa, behandla och utvärdera information.

  1. Seb privatiems
  2. Car registration colorado
  3. Kommunal skola stockholm

John Hatties TED-talk igår: ”Why are so many of our teachers and schools so successful?” 2018-feb-10 - Utforska Annica Rosvalls anslagstavla "Blooms Taxonomi" på Pinterest. Visa fler idéer om undervisning, studieteknik, skola. Blooms taxonomi. mars 21, 2011.

Blooms Reviderade Taxonomi - DiVA

Klicka för att komma till start. Blooms taxonomi är en klassificering av lärandemål inom utbildning som togs fram 1956 av Benjamin Bloom  I den teoretiska delen av uppsatsen presenteras Blooms taxonomi, där Benjamin Bloom ville att kunskapen skulle kategoriseras, för att skapa bättre översikt.

Benjamin blooms taxonomi användbarhet

Proceedings - Uppsala universitet

Benjamin blooms taxonomi användbarhet

His book, The Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals (1956), set out a series of learning objectives that became known as Bloom’s taxonomy.

FAKTAKUNSKP Man ska kunna återge basfakta, information, termer och svar på ungefär det sättet man lärt dig. VIKTIGA VERB: definiera, återge, namnge, lista, berätta, hitta.
Genusteori begrepp

FAKTAKUNSKP Man ska kunna återge basfakta, information, termer och svar på ungefär det sättet man lärt dig. VIKTIGA VERB: definiera, återge, namnge, lista, berätta, hitta. Då, när det begav sig, och senare, har jag sagt till Skolverket och andra att det bästa hade varit om man hade skickat ut Blooms reviderade taxonomi i den form som finns på första bilden och sedan gett lärare en 20-gradig betygsskala och bett dem att lösa problemet. Det hade fungerat.

Taxonomin var tänkt att användas Blooms taxonomi Nedan finns de undervisningsmål vi försökte formulera till den kursdel som undervisades vid ÅA. Vi valde att genomgående använda termen ”apparatur” för olika apparater som kunde användas i den här kursen. Wedman sedan skapat en handbok. Wedman utgår i sin forskning till viss del från Blooms taxonomi3 och för detta redogörs närmare i avsnitt 3.3 Tillämpning av Blooms reviderade taxonomi, s.12. Anders Gustavsson4, professor i pedagogik, Per Måhl, sakkunnig på betygsättning och Blooms reviderade taxonomin har denna potential att vara en sådan samstämmighetsmodell. Denna avhandling har konstaterat att denna taxonomi är användbar för samstämmighetsanalyser, men dess användbarhet för att öka samstämmigheten i den dagliga verksamheten måste undersökas.
Bankgiro format swedbank

22 januari 2020 22 januari 2020 Lina X barn, skola Blooms taxonomi, lärande. Ur min essä för OBS igår, om hur lärande går till: Taxonomi. Taxonomi (av grekiska: taxis, 'ordning' och nomi, 'bruk', 'regel') är vetenskapen om indelning eller klassificering av organismer i taxa t.ex. riken, familj er, släkten, arter och underarter.

Taxonomy of educational objectives. vol. 1: Cognitive do- main. New York: McKay, pages 20–24, 1956.
Konsument pris indexMatematiska tävlingar och motivation i lärande - DiVA

Fakta om Blooms taxonomi. Blooms reviderade taxonomi är ett system för klassificering av utbildningsmål som ger en struktur som kan bidra med att ge en förståelse för målens innebörd. Den ursprungliga taxonomin skapades av den amerikanske psykologen Benjamin Bloom 1956 och beskriver olika dimensioner i lärandet. Se hela listan på vernieuwenderwijs.nl Revisi Taksonomi Bloom. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson Krathwohl dan para ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif.