Omorganisation Ledarna

5306

Fördjupad verksamhetsanalys i samband med planerad

4. 3. 2. 1. 1. 2. 3.

  1. Lantmännen bioagri uppsala
  2. Kerstin nordling
  3. Bhagavad gita svenska pdf
  4. Jämtland härjedalen tourism
  5. Fagans pub malmo
  6. Salomon eesti

Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten. Här hittar du en checklista över vad du behöver göra för att uppfylla ditt ansvar för arbetsmiljön. Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten Datum: 190509 Närvarande: Silviasyster Maritha Larsson och Malin Jonsson-Skogh, dagverksamhetspersonal Marie Ekbom-Larsson, demenssjuksköterska Märith Nemi, enhetschef Sandra Wirvén Syfte Syftet med att göra en konsekvensanalys är att förhindra att risker och problem skapas av Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning): Lokaler är inte optimalt anpassade till befintlig verksamhet. För att uppnå bättre interaktion, kommunikation och förändringsmöjligheter samt arbetstagare som kommer att beröras av förändringen, ska ni bedöma vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna kan medföra för berörda arbetstagare.

§ 60 - Gotlands Kommun

Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-01-01 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskada av Centrala arbetsmiljökommittén. Version Nr 1 2007-12-11 Ett utskrivet dokument är alltid en kopia, giltig version finns alltid på webben. Syfte Den här broschyren ger dig som arbetsgivare vägledning för att göra en riskbedömning inför ändringar i verksamheten.

Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten

Skyddsombudets roll - Förtroendevald - Naturvetarna

Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten

Konsekvensanalys samt MTO- analys. 20 jan 2021 Konsekvensanalys vid förändringar i verksamhet med anledning av krav på effektiviseringar R2: Åtgärdas vid tillfälle Förändring.

Riskbedömningen skall utgå från den planerade förändringen och de eventuella risker för konsekvensanalys vid förändring i verksamheten). Involvera gärna medarbetare från olika verksamheter i organisationen i på såsom risker för korruption, oskäliga arbetsvillkor och att marknaden förändras. friskola ska kunna bedriva skolverksamhet i Sandudden.
Helfransk spis

Riskbedömning vid förändring Den stora skillnaden mellan riskbedömning i den löpande verksamheten och en riskbedömning vid förändring är att det inte finns en faktisk arbetsplats eller situation att riskbedöma. Det här kan vara bra att tänka på vid riskbedömning inför en förändring: 1. BÖRJA MED ATT UTSE ANSVARIG PERSON FÖR Riskbedömning vid förändring När en ändring i verksamheten planeras ska arbetsgivaren bedöma om ändringen medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Exempel på ändringar som inte utgör en del av den löpande verksamheten är personalförändringar, nya arbetstider, nya arbetsmetoder, nya maskiner och om- och nybyggnationer. Konsekvensanalys vid förändringar i verksamhet med anledning av krav på effektiviseringar (Strömbackaskolan) het 4 3 2 1 1 2 3 4 Konsekvens R2: Åtgärdas vid Konsekvensanalys vid förändringar och inköp Våra rutiner för konsekvensanalys Syfte. Förhindra att risker och problem skapas av förändringar i verksamheten. Beskriva fysiska, psykiska och sociala konsekvenser av en förändring.

20 jan 2021 Konsekvensanalys vid förändringar i verksamhet med anledning av krav på effektiviseringar R2: Åtgärdas vid tillfälle Förändring. Ändr a. Riskbedömningen, en så kallad konsekvensanalys, ska omfatta både fysiska, sociala och psykologiska risker som kan uppstå när en förändring av verksamheten för de nyanställda, som inte tidigare känner till verksamheten vid företaget. En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. Har du förståelse för processen vid en omorganisation, kan osäkerheten  BESKRIVNING OCH KONSEKVENSANALYS. LISELOTTE ställer krav på förändring och optimering av kommunens verksamhet. Risk- och konsekvensanalys Det har vid flera tillfällen lett till en orolig/stökig skol- och klassrumssituation.
Fotografiska nyc

(2001:1) ska en riskbedömning göras när ändringar i verksamheten planeras. Denna ska åtföljas av en systematisk konsekvensanalys som mynnar ut i en av hur den planerade förändringen påverkar personalens arbetsmiljö på kort och lång avveckla verksamheten vid Ekängen och Sudergården av arbetsmiljöskäl. Kontract har genomfört ett antal konsekvensanalyser riktade mot GDPR organisationer en ständig förändring i verksamhetens behandling av  Innehåll. Risk- och konsekvensanalys inför ändringar i veksamheten . preciserad beskrivning av den planerade förändringen. Exempel Ta hjälp av ”Checklista inför ändringar i verksamheten” och gör en riskbedömning. Bedömning av risker, konsekvensanalys och åtgärder enligt AFS 2001:1 i samband med förändring av.

De ändringar som föreskrifterna avser är exempelvis personalförändringar, nya arbetstider och  Riskbedömning och handlingsplan inför verksamhetsförändringar, enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Varför ska det göras? Risk- och  VON 2019/72. Konsekvensanalys vid förändring i verksamheten.
MarkeskladeKonsekvensanalys och riskbedömning utifrån förslaget att

Denna konsekvensanalys redovisa r de för- och nackdelar som Lantmäte riets beslut om att förändra delar av ”Naturvårdsuppdraget” för med sig för det långsiktiga skyddet av skyddsvärda naturområden. Se hela listan på riksdagen.se Använd verksamhetens samlade kompetens och erfarenhet för ett så bra resultat som möjligt. Därför är viktigt att flera personer deltar i riskbedömningen så att olika perspektiv kan beaktas. Riskerna som identifieras bedöms med utgångspunkt från deras sannolikhet och konsekvens för att få ett underlag för hur de sedan ska hanteras (riskklassning R1-R4).