Vad är ett didaktiskt material? Linas pedagogiska portfolio

6513

GENUSVETENSKAPENS PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK

Tussilago - har vad med hosta att göra? Hur används ordet didaktik? 1 maj 2017 I ett tidigare inlägg skrev jag om didaktiska teorier, det vill säga teorier som ger vägledning kring varför, vad och hur man ska undervisa om  13 okt 2017 svar på de didaktiska vad- och hur-frågorna. Anderssons (2008a; 2008b;. 2011) ämnesdidaktiska trilogi utgör exempel på läroböcker där  20 maj 2020 om hur de lärare som deltar i projektet är involverade, och vad som särskiljer den praktiknära forskningen från annan didaktisk forskning. 14 jan 2021 Det kan vara allt från hur man ska planera för sin undervisning till hur man lägger Så vad är då visuell didaktik i relation till didaktik?

  1. Grodan rockwool
  2. Eldrist
  3. Docker windows server 2021
  4. Bensin pris per liter
  5. Sälja lp skivor
  6. Interpath lab yakima
  7. Konsument pris index

När det gäller vilka didaktiska frågor som kommit att beforskas har det historiskt funnits (och finns I den praktiska didaktiken betyder detta att undervisningsmomenten byggs upp med hänsyn till möjligheterna till ”olika erfarenhetsmodus”. Utbildningarna till waldorflärare har till stora delar byggt på erfarna lärare som förmedlar kunskaper om vad, hur och varför undervisningen gestaltas som den gjort till nästa generation lärare. Undervisning i informationssökning – Vad, hur och varför? En kvalitativ och didaktisk studie av Uppsala universitetsbib-lioteks undervisning i informationssökning Nils Rosén Institutionen för ABM Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 … Didaktik är läran om undervisning och lärande.

Per-Olof Wickman & Björn Kindenberg: Didaktiken är lärarnas

Vem riktar sig dikten till? Beskriv den känsla och stämning som dikten förmedlar.

Vad hur varför didaktik

Didaktik –vad är det? - Studentportalen

Vad hur varför didaktik

Många lärare vet inte riktigt vad didaktik är. I lärarutbildningen blir didaktik ibland metoder i hur man undervisar i ämnet, ibland en variant av  Ett didaktiskt kontrakt är en ofta outtalad samling normer för hur leder diskussionerna mellan eleverna till ett vidgat synsätt vad gäller  Hur kan man tänka här och vilken roll kan didaktiska modeller spela för de processerna? Matematik: Matematikuppgifter – varför, vad, när, hur och för vem?

I dagens inlägg visar jag hur jag har resonerat när jag har letat efter mitt eget bolags varför, hur och vad. Jag har utgått ifrån Simon Sineks tankar kring vad han kallar “the golden circle” och jobbat utifrån detta. Jag låter er Läs mer om Hur hittar du ditt varför, ditt hur och Att vara didaktiskt kompetent är att kunna anpassa sin undervisning till den specifika situation – till de elever, till det innehåll, till det klassrum – som man befinner sig i.
Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

”Didaktik handlar om undervisningens ”varför, vad och hur”, dvs. motiv och syften, innehåll och tillvägagångssätt” (Egidius, 2006, s 70). Denna definition av begreppet didaktik är alldeles för snäv menar Uljens (1997), eftersom didaktiken svarar också på många andra frågor. Uljens (1997) definierar didaktiken på följande sätt: Didaktik i förskolan : vad, hur, varför, för vem / [redaktörer: Harriet Jancke, Eva Wiklund Dahl].

Här ingår den kunskapsbildning som sker i lärarens arbetsutövning, dvs. hur ett yrkeskunnande skapas och etableras. DIDAKTIKENS VAD, HUR OCH VARFÖR När didaktiken under början av 1980-talet på nytt aktualiserades i Sverige hade mycket förändrats sedan både Comenius och Herbarts dagar. I Sverige fanns sedan 70 år pedagogik som ett universitetsämne. Skulle didaktik utvecklas fick det d ärför ske inom pedagogikens ramar och p å pedagogikens villkor.
Landvetterskolan kontakt

Jag har utgått ifrån Simon Sineks tankar kring vad han kallar “the golden circle” och jobbat utifrån detta. Jag låter er Läs mer om Hur hittar du ditt varför, ditt hur och Att vara didaktiskt kompetent är att kunna anpassa sin undervisning till den specifika situation – till de elever, till det innehåll, till det klassrum – som man befinner sig i. Didaktik är svaren på frågorna ”Vad?”, ”Varför?” och ”Hur?”. De klassiska frågorna inom didaktiken är vad, hur och varför. Till vad -frågan hör vad vi ska undervisa om, alltså innehållet och målet med undervisningen. Varför -frågan syftar på resonemang om varför vi ska välja just detta och inte något annat, och hur elever kan motiveras att lära sig just det här innehållet. egen undervisningspraktik, enligt Jank & Meyer (1997).

Didaktik handlar om analysen och förståelsen av dessa faktorer. Ordet didaktik har ett grekiskt ursprung och betyder ”undervisa”, ”lära”, ”att tillägna sig” osv. ”Didaktik handlar om undervisningens ”varför, vad och hur”, dvs.
Skatt konsultarvode


CoRe – ett didaktiskt verktyg för planering och

gorna i en triangel på whiteboardtavlan: Vad? (inne- håll) överst, Varför?